Daily Archive: Březen 21, 2020

Radujte se a veselte se… 4. neděle postní

Evangelium – Jan 9,1-41 Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo...

Ranní pozdrav z fary…

Bratři a sestry!    Srdečně Vás zdravíme z kaple, kde každý den, když se ráno rozezní zvony od „Andělů strážných“, jsme už společně u oltáře a slavíme mši svatou. Ta je obětována na daný úmysl...