Zde je k dispozici kompletní text, který jsme četli během měsíce května a který nám připomíná našeho moravského světce sv. Jana Sarkandera.

JAN-SARKANDER