Spojme se dnes se Svatým otcem při společné modlitbě a přijměme požehnání…