Společná modlitba dětí, které se letos připravují k 1.sv. přijímání, s o. Janem Blešou u Božího hrobu v kryptě pod kostelem sv. Andělů strážných ve Veselí nad Moravou.
Foto: Zbyněk Šišpera