Author: Farnost

Radujte se a veselte se… 4. neděle postní

Evangelium – Jan 9,1-41 Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo...

Ranní pozdrav z fary…

Bratři a sestry!    Srdečně Vás zdravíme z kaple, kde každý den, když se ráno rozezní zvony od „Andělů strážných“, jsme už společně u oltáře a slavíme mši svatou. Ta je obětována na daný úmysl...

Misijní neděle

Misijní mši svatou celebroval veselský kaplan Ondřej Poštulka. Při mši svaté přinášely děti dary, které charakterizovaly jednotlivé kontinenty. Mši svatou doprovázela písničkami veselská schola.