Koncert duchovní hudby s předáváním ceny města in memoriam Mgr. Marii Minaříkové.

Varhany – Jiří Kovář

Cimbál – Magdalena Múčková

Chrámový sbor z Veselí nad Moravou