Slavnostní mši svatou ke cti sv. Bartoloměje celebroval veselský děkan Mons. Václav Vrba.
Foto: Zbyněk Šišpera