Celkem 28 farníků letos přijalo svátost biřmování od biskupa Mons. Antonína Baslera v kostele svatých Andělů strážných ve Veselí nad Moravou. Koncelebrovali děkan Mons. Václav Vrba a místoděkan P. Mgr. Josef Jelínek. Zpěvem doprovázel veselský chrámový sbor. Kompletní galerie zde: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/445c1b91-8e43-44f6-ba98-554b042614fb