Category: Aktuality

Podávání svatého přijímání ve Svatém týdnu.

Podávání svatého přijímání ve Svatém týdnu.      Svaté přijímání se na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu může podávat jen při obřadech v kostele. Letos se tyto obřady budou slavit bez účasti lidu. Využijme...

Radujte se a veselte se… 4. neděle postní

Evangelium – Jan 9,1-41 Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo...