Category: Aktuality

Ranní pozdrav z fary…

Bratři a sestry!    Srdečně Vás zdravíme z kaple, kde každý den, když se ráno rozezní zvony od „Andělů strážných“, jsme už společně u oltáře a slavíme mši svatou. Ta je obětována na daný úmysl...

Misijní neděle

Misijní mši svatou celebroval veselský kaplan Ondřej Poštulka. Při mši svaté přinášely děti dary, které charakterizovaly jednotlivé kontinenty. Mši svatou doprovázela písničkami veselská schola.  

Hodová mše svatá

Slavnostní hodovou mši svatou celebroval děkan Mons. Václav Vrba. Po mši svaté následovalo zpívání před kostelem. K tanci a poslechu hráli DH Šohajé a CM Fraj + veselský mužský sbor.