Category: Fotografie

Farní den

V nedělní slunečné odpoledne si mohli farníci zajít na farní zahradu, kde se konal již tradiční červnový farní den. Zde si mohli povykládat se svými přáteli, zajít si na malé pohoštění, poslechnout si kapelu...

Noc kostelů

Program noci kostelů v kapli Sv. Ducha v Milokošti nabízel možnost ztišení, soukromé modlitby a adorace, návštěvníci si mohli poslechnout zpěv veselské scholy. Celý program byl zakončen svátostným požehnáním. Program duchovně zaštítil veselský kaplan...

1. Svaté přijímání

Celkem 21 dětí letos přistoupilo k prvnímu svatému přijímání v kostele Svatých Andělů strážných. Mši svatou celebroval kaplan Mgr. Ondřej Poštulka, který děti ke svátosti připravoval. Více fotek najdete zde: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/23a1d43d-9f4d-40fe-946a-3703184024e3   Foto: Zbyněk Šišpera

Pouť veselské farnosti na Turzovku

Pouť veselské farnosti na poutní místo Živčáková. Po příjezdu si farníci mohli nabrat vodu z místních léčivých pramenů. Nedaleko pramenů mohli navštívit kapličku Panny Marie. Pak následovala mše svatá v chrámu Panny Marie Matky...

Velikonoční vigilie

Velikonoční vigilie je v liturgickém kalendáři noc z Bílé soboty na neděli Zmrtvýchvstání Páně, noc nocí – noc, kdy vstal z mrtvých Ježíš Kristus. Celebroval kaplan Mgr. Ondřej Poštulka. Koncelebroval Mons. Václav Vrba. Foto:...

Památka umučení Páně

V den Velkého pátku si připomínáme Umučení Pána Ježíše. Nemyslíme na ně jen se smutkem, ale i s vděčností, neboť kříž pro nás znamená vykoupení. Velkopáteční obřady celebroval Mons. Václav Vrba. Koncelebroval kaplan Mgr....