Misijní klub (MK) je společenství lidí, kteří se snaží podle svých možností pomáhat potřebným v rámci Papežských misijních děl (PMD). Tato aktivita vznikla v naší vlasti během Jubilejního roku 2000.

Členství v MK
vyjadřuje osobní rozhodnutí věnovat svoji lásku druhým. Je založeno na aktivní snaze podílet se na vytváření pozitivního obrazu o církvi ve společnosti. MK působí uvnitř církve, ale svojí činností se orientuje směrem ven do společnosti. Členství v klubu není překážkou život v určité spiritualitě. Mohou v něm být i lidé jiných křesťanských vyznání i ti, kdo s církví sympatizují. Členem MK může být každý, komu je alespoň 15 let.

Každý člen:

se každý den modlí za misie (např. Otče náš a Zdrávas Maria);
každý týden podle možností šetří finanční částku jako dar pro misie v hodnotě jednoho chleba (tzv. Chléb pro misie);
podporuje jakýmkoliv i sebemenším způsobem aktivity PMD. Účast na akcích a setkáních není povinná.

Na základě pravidelného kontaktu s PMD jsou členové MK informováni o všem misijním dění a záleží na rozhodnutí každého, co si z nabídky vybere.

Do misijní pomoci například patří:

 • tvůrčí podpora aktivit PMD
 • nabízení propagačních misijních materiálů a tím získávání pomoci pro  lidi v bídě
 • překládání různých misijních textů do (z) českého jazyka
 • pomáhání při výrobě misijních materiálů
 • vytváření animačních misijních programů
 • pořádání besed
 • spolupráce s médii
 • účast na Misijní škole animátorů (MIŠKA)
 • příprava misijních setkání, kongresů, kurzů apod.

Přihlášení dostávají spolu s kartičkou své členské číslo, které používají při korespondenci či platebním styku jako specifický symbol.

Je dobré, když členové MK či další zájemci vytvářejí ve svém okolí misijní skupinky (alespoň tříčlenné) a národní kanceláři sdělí pouze kontaktní osobu.

Sedm výhod Misijního klubu:

 1. Každý den je v různých kontinentech světa za členy MK sloužena Eucharistie.
 2. Každý je zapsán v Modlitební knize.
 3. Každý dostává informační misijní materiály a zprávy z první ruky.
 4. Každý na každého v modlitbě myslíme a vidíme, že radost, kterou rozdáváme, nám neubývá.
 5. Máme podíl na šíření radosti evangelia a pomáháme právě těm nejpotřebnějším.
 6. Obrovské množství svatých misionářů v čele s Pannou Marií, Matkou Misionáře světa Ježíše Krista, nás neustále chrání.
 7. Protože podporujeme dílo Svatého otce, jeho požehnání nás provází na každém kroku.