Dětská mše svatá s návštěvou Mikuláše

Dětskou mši svatou celebroval kaplan Mgr. Ondřej Poštulka. Koncelebroval děkan Mons. Václav Vrba. Po mši svaté navštívil děti Mikuláš s andělem, aby jim po krátké rozmluvě předal nadílku.