Je pomocným a poradním orgánem faráře, který pomáhá ve správě majetku farnosti.

Úkolem rady je pomáhat, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě.

Stará se o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti.

Ekonomická rada má pouze poradní hlas.

Členové rady:

  • Bílek Vojtěch, Ing.  –  termservis@quick.cz
  • Horňáková Ludmila  –  horlidka@seznam.cz
  • Studénka Antonín, Ing.  –  a.studenka@gmail.cz
  • Trčka Václav,  Mgr.  –  tmarconi@centrum.cz