Rady ve farnosti se řídí stanovami, které vydal diecézní biskup. Předsedou rady je vždy farář.

Někteří členové jsou voleni, někteří jmenováni, někteří jsou členy rady ze svého úřadu.

Rada má pouze poradní hlas. Farář sice potřebuje k některým rozhodnutím souhlas rady, např.: při prodeji nemovitého majetku, ale protože on je statutárním, který nese odpovědnost i před zákonem, nemůže být přísně vázán rozhodnutím rady. Farnost nemá kolektivní vedení.

 

Pastorační rada

Ekonomická rada