Farní zájezd do Vranova u Brna

Program zájezdu:
– mše svatá v kostele Sv. Filipa a Jakuba v Lelekovicích. Celebroval veselský děkan Mons. Václav Vrba.
– pěší pouť z Lelekovic do Vranova u Brna poutní cestou Sedmi radostí Panny Marie. U jednotlivých zastavení se četly konkrétní biblické texty, modlitby a zpívaly Mariánské písně.
– modlitba růžence v kostele Narození Panny Marie ve Vranově u Brna.
– krátká zastávka v poutním kostele Jména Panny Marie ve Křtinách.