Hodová mše svatá

Slavnostní hodovou mši svatou celebroval P. Mons. Václav Vrba. Při mši sloužil jáhen Mgr. Václav Škvařil. Po mši svaté zazpíval před kostelem Veselský mužský sbor známé lidové písně.