Slavnostní hodovou mši svatou celebroval P. Mons. Václav Vrba. Při mši sloužil jáhen Mgr. Václav Škvařil. Po mši svaté zazpíval před kostelem Veselský mužský sbor známé lidové písně.