I. CVIČENÍ (27.3.2021)

Vážení rodiče

Chceme se společně připravovat na nejdůležitější setkání v životě vašich dětí- setkání s živým Pánem v Eucharistii. Nyní stojíme na prahu svatého týdne, do kterého vstoupíme zítřejší Květnou nedělí, kdy si budeme připomínat Ježíšův příjezd do Jeruzaléma. V tomto jsme v podobné situaci i mi chceme Ježíše přivítat, vaše děti chtějí Ježíše přivítat ve svém srdci a my jim chceme pomoct se dobře připravit.

 

1. Chtěl bych vás požádat abyste s dětmi opravdu sledovali byť online Velikonoční Triduum prožili s nimi svátky hovořili o událostech Velikonoc. Po svátcích začneme speciálně pro děti, které se připravují na první svaté přijímání koncipovat středeční mše svaté. Je nezbytné aby děti přijali jako samozřejmost. Jsou svátky, je neděle – to znamená setkání s Pánem Ježíšem, prosím umožněte jim to!

 

2.  Dále bych vás chtěl vyzvat abyste se s dětmi doma společně modlili. Je nutné aby děti znali základní modlitby: Věřím v Boha, Otče náš, Zdrávas Maria, Anděle Boží, Sláva Otci, Desatero. Co se desatera týká, právě tam jsme končili, ať se děti desatero naučí nazpaměť ( nejlépe se učí  například losováním lístečků s čísly ke kterým přiřazují jednotlivá přikázání, nebo do internetového vyhledavače napsat hod kostkou a pomocí desetistěné kostky procvičkovat znalost přikázání. ) Naučit se Desatero nazpaměť je samozřejmě velmi důležité, ale důležitější je vědět jak se správně chovat podle jednotlivých přikázání. Níže vám posílám stránky, které je třeba probrat. Desatero nás učí milovat Boha ( první 3 přikázání) a bližního a sebe samého (zbylá přikázání). Poprosím vás abyste si právě prošli úvod k desateru a první 3 přikázání, přičemž věnujte prosím zvláštní pozornost modrému textu nadepsanému Zapamatujeme si. Budu si ověřovat jestli děti jednotlivá přikázání pochopily. Modrý text se nemusí učit nazpaměť, ale vlastními slovy musí umět jednotlivá přikázání vysvětlit. Proto nestačí dětem tyto texty dát pouze přečíst ale je potřeba je s nimi probrat.

Tedy: Úkoly jsou zatím tyto: 1. Prožít společně Velikonoce, hovořit o nich s dětmi a být účastni na bohoslužbách (online) 2. Tam kde nen, zařadit společnou modlitbu (nejlépe večer před spaním) a naučit se základní modlitby. 3. Probrat úvod do Desatera a první 3 přikázání.

kaplan Ondřej +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášku k prvnímu svatému přijímání, prosím odevzdejte buď osobně ve farní kanceláři nebo na e-mail:  postulka.ondrej@ado.cz nejpozději do 14.3. 2021. Přihlášku podává vždy jeden z rodičů. Další informace budou zveřejňovány na tomto webu, prosím sledujte je!

 s pozdravem a modlitbou váš kaplan Ondřej +

I. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2021 – PŘIHLÁŠKA  -KE STAŽENÍ (WORD)

I. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2021 - PŘIHLÁŠKA