POZOR DŮLEŽITÉ INFORMACE:

 

Chvála Kristu!

První svaté přijímání se nám přiblížilo, proto prosím věnujte pozornost těmto informacím.

ST 9. 6.  – 18:45 – praktická domluva rodičů ( Učebna A – fara )

ST 9. 6.  – 19:15   ZKOUŠENÍ DĚTÍ A OPRAVNÉ POKUSY ( Učebna – B –  fara )

SO 12. 6. – 9:00 -10:30   ZPOVĚĎ DĚTÍ  (kostel)

– PROSÍM ABY DĚTI BYLY PŘIPRAVENY PODLE PŘÍLOHY ZASLANÉ E-MAILEM.

ST 16. 6. – 18:45 – PRAKTICKÝ NÁCVIK DĚTÍ A RODIČŮ NA I. SV PŘIJÍMÁNÍ.

SO 19.6. 16:00-17:00 – Zpověď rodičů a příbuzných ( kostel )

 

K sobotní zpovědi může přistoupit ten, kdo úspěšně prošel zkoušením u kaplana nebo jáhna a odevzdal potvrzení o křtu (neplatí pro pokřtěné ve Veselí). Zpověď je podmínkou k prvnímu svatému přijímání společně s nácvikem ve st 16.6.  18:45.

                                S pozdravem kaplan Ondřej Poštulka

 

IV. CVIČENÍ (26.5. 2021)

Všechny moc zdravím Chvála Kristu!

Posílám materiály ke mši svaté, jak jsem již říkal klíčový je modrý oddíl zapamatuj si.

                                                                               Těším se na společné setkání, kaplan Ondřej.

 

 

1.pdf

 

2_rotated

 

3_rotated

 

4_rotated

 

5_rotated

 

6_rotated

 

 

 

 

III. CVIČENÍ (19.5. 2021)

Všechny moc zdravím Chvála Kristu!

Posílám materiály ke svátosti smíření a také dva klíčové příběhy z evangelia: Marnotratný syn a Zacheus. Přikládám také slíbené zpovědní zrcadlo.

        Těším se na společné setkání, kaplan Ondřej.

 

 

 

s1

 

s2

 

m

 

z

 

Scan2021-05-12_103403

 

 

II. CVIČENÍ (15.4.  2021)

Všechny vás moc zdravím po Velikonocích.

Naposledy jste se s dětmi zabývali Desaterem obecně a „první deskou“ desatera prvními třemi přikázáními, které hovoří o našem vztahu k Pánu Bohu. Nyní se vrhneme na „desku druhou“ na které jsou zbylá přikázání, která hovoří o tom jak se chovat k ostatním lidem ke svému okolí a k sobě samému.  Jak jsem psal už u minulé lekce: věnujte prosím zvláštní pozornost modrému textu nadepsanému Zapamatujeme si. Budu si ověřovat jestli děti jednotlivá přikázání pochopily. Modrý text se nemusí učit nazpaměť, ale vlastními slovy musí umět jednotlivá přikázání vysvětlit. Proto nestačí dětem tyto texty dát pouze přečíst ale je potřeba je s nimi probrat.

kaplan Ondřej +

4
5
6
7
8

I. CVIČENÍ (27.3.2021)

Vážení rodiče

Chceme se společně připravovat na nejdůležitější setkání v životě vašich dětí- setkání s živým Pánem v Eucharistii. Nyní stojíme na prahu svatého týdne, do kterého vstoupíme zítřejší Květnou nedělí, kdy si budeme připomínat Ježíšův příjezd do Jeruzaléma. V tomto jsme v podobné situaci i mi chceme Ježíše přivítat, vaše děti chtějí Ježíše přivítat ve svém srdci a my jim chceme pomoct se dobře připravit.

 

1. Chtěl bych vás požádat abyste s dětmi opravdu sledovali byť online Velikonoční Triduum prožili s nimi svátky hovořili o událostech Velikonoc. Po svátcích začneme speciálně pro děti, které se připravují na první svaté přijímání koncipovat středeční mše svaté. Je nezbytné aby děti přijali jako samozřejmost. Jsou svátky, je neděle – to znamená setkání s Pánem Ježíšem, prosím umožněte jim to!

 

2.  Dále bych vás chtěl vyzvat abyste se s dětmi doma společně modlili. Je nutné aby děti znali základní modlitby: Věřím v Boha, Otče náš, Zdrávas Maria, Anděle Boží, Sláva Otci, Desatero. Co se desatera týká, právě tam jsme končili, ať se děti desatero naučí nazpaměť ( nejlépe se učí  například losováním lístečků s čísly ke kterým přiřazují jednotlivá přikázání, nebo do internetového vyhledavače napsat hod kostkou a pomocí desetistěné kostky procvičkovat znalost přikázání. ) Naučit se Desatero nazpaměť je samozřejmě velmi důležité, ale důležitější je vědět jak se správně chovat podle jednotlivých přikázání. Níže vám posílám stránky, které je třeba probrat. Desatero nás učí milovat Boha ( první 3 přikázání) a bližního a sebe samého (zbylá přikázání). Poprosím vás abyste si právě prošli úvod k desateru a první 3 přikázání, přičemž věnujte prosím zvláštní pozornost modrému textu nadepsanému Zapamatujeme si. Budu si ověřovat jestli děti jednotlivá přikázání pochopily. Modrý text se nemusí učit nazpaměť, ale vlastními slovy musí umět jednotlivá přikázání vysvětlit. Proto nestačí dětem tyto texty dát pouze přečíst ale je potřeba je s nimi probrat.

Tedy: Úkoly jsou zatím tyto: 1. Prožít společně Velikonoce, hovořit o nich s dětmi a být účastni na bohoslužbách (online) 2. Tam kde nen, zařadit společnou modlitbu (nejlépe večer před spaním) a naučit se základní modlitby. 3. Probrat úvod do Desatera a první 3 přikázání.

kaplan Ondřej +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášku k prvnímu svatému přijímání, prosím odevzdejte buď osobně ve farní kanceláři nebo na e-mail:  postulka.ondrej@ado.cz nejpozději do 14.3. 2021. Přihlášku podává vždy jeden z rodičů. Další informace budou zveřejňovány na tomto webu, prosím sledujte je!

 s pozdravem a modlitbou váš kaplan Ondřej +

I. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2021 – PŘIHLÁŠKA  -KE STAŽENÍ (WORD)

I. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2021 - PŘIHLÁŠKA