Chvála Kristu!

První svaté přijímání se nám přiblížilo, proto prosím věnujte pozornost těmto informacím.

ST 9. 6.  – 18:45 – praktická domluva rodičů ( Učebna A – fara )

ST 9. 6.  – 19:15   ZKOUŠENÍ DĚTÍ A OPRAVNÉ POKUSY ( Učebna – B –  fara )

SO 12. 6. – 9:00 -10:30   ZPOVĚĎ DĚTÍ  (kostel)

– PROSÍM ABY DĚTI BYLY PŘIPRAVENY PODLE PŘÍLOHY ZASLANÉ E – MAILEM.

ST 16. 6. – 18:45 – PRAKTICKÝ NÁCVIK DĚTÍ A RODIČŮ NA I. SV PŘIJÍMÁNÍ.

SO 19.6. 16:00-17:00 – Zpověď rodičů a příbuzných ( kostel )

 

K sobotní zpovědi může přistoupit ten, kdo úspěšně prošel zkoušením u kaplana nebo jáhna a odevzdal potvrzení o křtu (neplatí pro pokřtěné ve Veselí). Zpověď je podmínkou k prvnímu svatému přijímání společně s nácvikem ve st 16.6.  18:45.

                                                                                          S pozdravem kaplan Ondřej Poštulka