Pokud se chcete stát členem misijního klubu v naší farnosti, přihlašujte se u vedoucího klubu, ing. Jiřího Bílka.

Tel.: 773 500 638
E-mail: j.bilek10@centrum.cz