Kostely ve farnosti

Kostel sv. Bartoloměje

 

Kostel zasvěcený sv. Bartoloměji byl původně kostel na veselském předměstí, který je dnes kostelem zasvěceným Panny Marie. Jeho špatný technický stav v první polovině 17. století byl jedním z důvodů, proč Veselané usilovali o nový kostel, který by byl navíc pro případ ohrožení umístěn v centru města. Hrabě František Karel Chorynský žádostem měšťanů vyhověl, avšak s podmínkou, že financování stavby bude z větší části založeno na darech lidu. Na východní straně náměstí v místech, kde dříve stávaly dva domy, byl 27. srpna 1733 položen základní kámen kostela, jehož stavba trvala až do 5. září 1741. O tři dny později byl kostel vysvěcen za současného přenesení titulu a práv z původního kostela v předměstí. Kostel sv. Bartoloměje sloužil jako farní kostel do roku 1858, kdy tuto úlohu převzal bývalý klášterní kostel sv. Andělů strážných.

Před kostelem jsou sochy sv. Jana Nepomuckého a Františka z Pauly, které původně stály na mostě přes řeku Moravu. Součásti průčelí zcela zaklenutého kostela je věž, do které byl přesunut zvon z roku 1634 později doplněný druhým zvonem z roku 1737. Hlavnímu oltáři kostela, oltáři svatého Bartoloměje, náleží obraz, na kterém je patron kostela a města Veselí nad Moravou vyobrazen. Současně byly vysvěceny také dva boční oltáře – oltář Blahoslavené Panny Marie a sv. Antonína Paduánského. V roce 1771 kostelu přibyly další dva oltáře, a to oltář sv. Valentina a oltář sv. Jana a Pavla. Chloubou kostela jsou dodnes zachovalé barokní varhany z roku 1754.

Kostel sv. Bartoloměje je k bohoslužbám využíván pouze jednou za měsíc. I přesto však tvoří nedílnou součást naší farnosti.