Na květnou neděli si připomínáme příjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma. Lidé ho vítali a oslavovali. Ale také si připomínáme, že brzy na to začalo jeho velké trápení – byl zatčen a ukřižován.

Foto: Petr Hanáček