Nedělní mši svatou celebroval novokněz Mgr.Václav Škvařil, který ve veselské farnosti strávil rok své jáhenské služby a před odchodem do svého nového působiště zde uděloval novokněžské požehnání. Koncelebroval děkan Mons. Václav Vrba.