Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel…

   Bratři a sestry,

   přeji Vám krásný slavnostní den, jako obrázek tohoto článku jsem zvolil reliéf Zvěstování Páně, z našeho kostela Andělů strážných (Zvěstovat totiž spadá do jejich náplně práce).

   Tak schválně, z krabičky: Jak znám svůj kostel? Víte, kde se v našem kostele tento reliéf nachází? (odpověď najdete dole pod článkem)

   Slavíme Slavnost Zvěstování Páně. Slavnost, při které se slaví vtělení Krista v Marii z Nazaretu, kterou si vyvolil nebeský Otec za matku pro svého Syna. Boží Syn, náš Vykupitel, se stal jedním z nás, abychom my měli účast na jeho božství.

   Bratři a sestry, nezapomeňme se dnes pomodlit modlitbu Anděl Páně.

    Požehnaný den,

                     Váš kaplan Ondřej +

Zamyšlení:

   To jaký máme vztah k Panně Marii, úcta kterou ji prokazujeme, rozhodně nesnižuje fakt, že Maria byla obyčejným člověkem, tak jako my. Právě když se uvědomíme Mariinu „obyčejnost“, můžeme docenit neobyčejnost volby, kterou učinila a to jít do jednoho podniku s Bohem, stát se nevysvětlitelnou a přitom malou, nepovšimnutou, tichou a trpící.

   Panna Maria je nám vzorem v postoji plného odevzdání se Bohu: „ ať se mi stane podle tvého slova.“ A čím končí celá ta scéna? Čekali bychom velký potlesk, kamarádky radující se spolu s Marií. Ne, celá scéna končí prostým konstatováním: „ A anděl od ní odešel.“

   Je ticho, Maria zůstává sama uprostřed všedních starostí a povinností. A nikdo si není vědom toho, že Nazaret se právě stal středem celého lidstva. Protože zde žije žena nejvíce milovaná Bohem. Žena, která bude jednou nejvzývanějších ženou všech dob.

   Nemohla tam zůstat klečet a přemýšlet co a jak. Musela vstát možná jít vařit, uklízet – žít zcela běžný život, který se ale otáčel kolem vůle a přání Božího.

   Tak to má být i v našem životě plníme vůli Boží uprostřed všednosti dne. Povolání ke křesťanství je středem našeho života. Je osou, okolo které se všechno otáčí a všechno závisí na tom, jestli poznáváme a plníme Boží vůli. Bůh nás volá v událostech každodennosti.

   Prosme dnes Pannu Marii aby nás naučila odpovídat na Boží klepání na naše dveře, abychom rozpoznávali jeho hlas ve svém životě a uměli upřímně odpovědět:      „Ať se mi stane podle tvého slova…“

p.s.: reliéf je umístěn na kazatelně.