Ministrant (z latinského slova „ministrare“ – sloužit) pomáhá při službě Bohu u oltáře.
V naší farnosti je kolem 30 ministrantů. Střídáme se ve službě u oltáře ve všední dny a v neděli při třech mších svatých. Nejméně jednou za měsíc se scházíme na ministrantských schůzkách, které probíhají buď v tělocvičně CZŠ, kde hráváme florbal nebo v učebně na faře, kde rozšiřujeme své znalosti v oblasti liturgiky a duchovního života. A rádi se vypravíme i na výlet nebo strávíme čas na společném víkendu.
Pokud by ses k nám chtěl připojit, kontaktuj otce Mons. Václava Vrbu nebo vedoucího ministrantů (Pavel Tobola).