Začátek činnosti

V naší farnosti vznikla myšlenka podpořit Papežské misijní dílo prostřednictvím Misijního klubu na podzim roku 2009 a vyvrcholila jeho založením 13.1.2010.

 Činnost Papežského misijního díla se soustřeďuje na čtyři základní oblasti:

         (Více informací k jednotlivým oblastem lze najít po kliknutí na příslušný název.)

Princip činnosti PMD spočívá v tom, že každý, kdo chce podpořit misijní činnost, přispívá do „společné pokladnice“, ze které se potom podle aktuální potřeby spravedlivě rozděluje. Nezáleží v první řadě na tom, kolik člověk dává, ale že chce své srdce otevřít pro potřeby chudých.

Bez existence PMD by nemohla církev nabízet svou pomoc nejchudším světa.