V naší farnosti vznikla myšlenka podpořit Papežské misijní dílo prostřednictvím Misijního klubu na podzim roku 2009 a vyvrcholila jeho založením 13.1.2010.

Činnost Papežského misijního díla se soustřeďuje na čtyři základní oblasti:

  • šíření víry (PMD Šíření víry)
  • pomoc dětem (Papežské misijní dílo dětí)
  • podpora kněžského a řeholního dorostu (PMD Sv. apoštola Petra)
  • zabezpečení kněží, řeholníků a řeholnic v misijních oblastech (Papežská misijní unie)

Princip činnosti PMD spočívá v tom, že každý, kdo chce podpořit misijní činnost, přispívá do „společné pokladnice“, ze které se potom podle aktuální potřeby spravedlivě rozděluje. Nezáleží v první řadě na tom, kolik člověk dává, ale že chce své srdce otevřít pro potřeby chudých.

Bez existence PMD by nemohla církev nabízet svou pomoc nejchudším světa.