Mše svatá na památku Večeře Páně

Večeři Páně slavíme jako Památku osoby Ježíše Krista a připomínkovou slavnost Božího díla záchrany, Staré i Nové smlouvy. Mši svatou celebroval Mons. Václav Vrba. Koncelebroval kaplan Mgr. Ondřej Poštulka. Foto: Zbyněk Šišpera