Uskutečnila se na svátek Navštívení Panny Marie (úterý 31. 05.).

Svátek přibližuje druhé tajemství svatého růžence: „s kterým jsi Panno Alžbětu navštívila.“ Máme před očima Mariinu věrnost Božímu plánu. Mariin spěch do hor k starší příbuzné, která také čeká syna, se kterým má Bůh svůj plán. Mariiným důvodem je jen srdce překypující láskou. Láska nepočká, láska se chce dávat, chce sloužit. A Maria se stala nositelkou zdroje Lásky v duchu i ve svém lůně.

Po ní se také konala poslední květnová májová pobožnost.

Foto: Petra Pavková, Rostislav Lev, Jiří Kovář