Noc kostelů

Program noci kostelů v kapli Sv. Ducha v Milokošti nabízel možnost ztišení, soukromé modlitby a adorace, návštěvníci si mohli poslechnout zpěv veselské scholy. Celý program byl zakončen svátostným požehnáním. Program duchovně zaštítil veselský kaplan Mgr. Ondřej Poštulka. Foto: Zbyněk Šišpera