dscn1575

Ve farní knihovně přibyly nové svazky knih. Kompletní seznam knižních titulů, včetně informací týkajících se knihovny, lze najít v sekci Život ve farnosti – farní knihovna.
Všechny vás srdečně zveme k návštěvě a využívání knihovny.