V křesťanském kalendáři je Velký pátek (lat. dies passionis Domini) pátkem před Velikonocemi, součást Svatého týdne a velikonočního tridua. Tento den je připomínkou utrpení (pašijí) a smrti Ježíše Krista na kříži. Celebroval kaplan Mgr. Ondřej Poštulka, koncelebroval děkan Mons. Václav Vrba, přisluhoval jáhen Mgr. Václav Škvařil.