Památka umučení Páně

V den Velkého pátku si připomínáme Umučení Pána Ježíše. Nemyslíme na ně jen se smutkem, ale i s vděčností, neboť kříž pro nás znamená vykoupení. Velkopáteční obřady celebroval Mons. Václav Vrba. Koncelebroval kaplan Mgr. Ondřej Poštulka. Foto: Zbyněk Šišpera