Papežské misijní dílo dětí

MONS. CHARLES AUGUST MARIE DE FORBIN-JANSON -ZAKLADATEL
 • * 3. listopadu 1785 – Paříž, Francie.
 • Ve velmi mladém věku vstupuje do semináře sv. Sulpicia a chce být misionářem.
 • Stává se rektorem semináře a generálním vikářem v Chambéry.
 • Uskutečňuje svůj misijní sen: je kazatelem pro kněze a představuje lidem misie.
 • 1817 – Cestuje na Střední východ do Egypta, Palestiny, Sýrie a Turecka.
 • 1824 – Přijímá svěcení na biskupa v Nancy.
 • Silné misijní úsilí opírá o důvěrný vztah k dítěti Ježíši. Úctě k němu celé dílo zasvěcuje a stále ji šíří.
 • 1833 – Kvůli své misijní horlivosti musí odejít do exilu. Přijímá pozvání jít kázat do Spojených států a Kanady. Poslední roky života tráví v Německu.
 • † 3. listopadu 1844 – Marseilles ve Francii.
Historie:
 • 19. května 1843 – Den oficiálního založení Misijního díla dětí.
 • Hlavní myšlenka díla: utvořit hnutí křesťanských dětí, které budou pomáhat nevěřícím dětem hledat Pána.
 • Dílo se rychle šíří po Evropě a v Severní Americe.
 • 3. prosince 1880 – Papež Lev XIII. vydává encykliku Sancta Dei Civitas, čímž vyjadřuje plnou podporu církve tomuto dílu.
 • 3. května 1922 – Papež Pius XI. uděluje Misijnímu dílu dětí titul „papežské“.
Cíle:
Skrze misijní katechetické programy a křesťanskou výchovu probouzet u dětí univerzální misijní povědomí, vést je k štědrosti, aby se o svoji víru i materiální prostředky dělily s ostatními.
 • Přispívat k růstu misijních povolání.
 • Z pravidelných příspěvků a darů dětí všech zemí utvářet fond solidarity, který financuje projekty pro děti v bídě.
 • Objevovat bohatství duchovních hodnot, které chudé děti třetího světa při vší materiální bídě mají; aby se děti všech zemí vzájemně poznávaly, milovaly a pomáhaly si.
Podpora duchovní:
 • Zvláštní úcta k dítěti Ježíši.
 • Časté přijímání Ježíše v Eucharistii.
 • Denní modlitba Zdrávas Maria za děti v nouzi.
 • Členství v PMDD – Misijním klubku – šíření radosti evangelia a pomoc druhým. Hlavní motto: „Děti pomáhají dětem“
 • Slavení Světového dne Misijního díla dětí.
 Podpora hmotná:
 • Účast a příprava specializovaného programu pro misijní vedoucí a animátory a spolupráce s biskupy 110 zemí světa, kde je PMDD přítomno.
 • Darování drobné mince (1x týdně) nebo svých úspor (Misijní bonbónek) pro chudé děti světa.
 • Účast v misijních aktivitách na pomoc dětem, které jsou v nebezpečí života, musí těžce pracovat, jsou sexuálně zneužívány, pod vlivem drog jsou nuceny bojovat, kvůli špatné ekonomické situaci nemají dostatek jídla a možnost vzdělání.
 • Sbírání a posílání finančních prostředků na velké množství sociálních a vzdělávacích projektů PMDD po celém světě.