Papežské misijní dílo šíření víry

 

PAULINE MARIE JARICOT- ZAKLADATELKA
 • * 22. července 1799 – Lyon, Francie. V zámožné rodině prožívá šťastné dětství se vším zabezpečením.
 • 1816 – Oslovuje ji promluva faráře, poznává marnost a zklamání ze svého dosavadního způsobu života a rozhoduje se ho změnit.
 • 1816 – O vánoční noci skládá slib čistoty a objevuje smysl svého života v úctě k Nejsvětější svátosti a v nápravě za urážky proti Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Zakládá společenství 10 lidí s názvem „Ti, kteří dělají nápravu“.
 • 1818 – Společenství dostává misijní rozměr. Podporuje misie modlitbou i týdenním finančním darem „na spolupráci při šíření evangelia“. Každý bere na sebe zodpovědnost najít dalších deset lidí, kteří se budou modlit za misie a dávat jeden centim týdně na tento účel.
 • 20. října 1820 – Společenství má již více než 500 členů.
 • 3. května 1822 – Společenství dostává název Šíření víry, je oficiálně uznané a stává se největší agenturou na pomoc misiím v katolické církvi.
 • 1826 – Dílo šíření víry se rozrůstá po Evropě, udržuje přímý kontakt s Kongregací pro šíření víry, vycházejí Anály, které publikují dopisy misionářů.
 • † 9. ledna 1862.
 • V celé historii katolické církve je Dílo šíření víry, jehož je Pauline Marie Jaricot zakladatelkou, největší organizací pomáhající misiím.
Historie:
 • 1818 – Mladá francouzská laička Pauline Marie Jaricot zakládá dílo později nazvané Šíření víry.
 • 3. května 1922 – Papež Pius XI. v Motu Proprio Romanorum Pontificium uděluje dílu papežský status. Tím potvrzuje jeho misijního ducha a službu univerzální církvi.
 • 14. dubna 1926 – Je ustanoven Světový den modliteb za misie – Misijní neděle.
 • 1928 – Dílo se začíná postupně šířit také do misijních zemí.
 • V současné době aktivně pracuje přibližně ve 150 zemích světa.
Cíle:
 • Prohlubovat v církvi vědomí misijního poslání každého křesťana a odpovědnost za předávání radosti evangelia v celém světě. „Jako Otec poslal mě, tak já posílám vás.“ (Jan 20,21)
 • Účastnit se hlásání evangelia vlastním příkladem života, svými schopnostmi i finančním přispěním.
 • Dílo šíření víry koordinuje světové misijní aktivity, je dílem všeho Božího lidu.

Podpora duchovní:

 • Skrze modlitbu a četbu Písma svatého obdivovat Boží úžasný plán spásy lidstva.
 • Častou adorací tváří v tvář Kristu probouzet stále hlubší apoštolský zápal pro službu druhým.
 • Modlitbou Misijního růžence se spojovat s Ježíšovou a naší Matkou Marií. (Různé barvy zrnek jednotlivých desátků připomínají duchovní i hmotné potřeby lidí všech kontinentů.)

Podpora hmotná:

 • Podílet se na evangelizaci světa pravidelným přispíváním do Světového fondu solidarity zvláště během říjnové Misijní neděle.
 • Finančně zajišťovat řeholníky, sociální a vzdělávací činnost církve, formaci katechetů a laických vedoucích v misijních krajinách.
 • Mít solidaritu s chudými a opuštěnými v jejich boji s hladem, nemocemi (AIDS), násilím a snažit se o zlepšení jejich nelidských životních podmínek.
 • Vytvářet univerzální společenství, pomáhat utlačovaným, utečencům, podporovat aktivity vedoucí ke spravedlnosti a pokoji ve světě.

  Bez podpory PMD Šíření víry by většina misijních diecézí světa nemohla existovat.