Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola

JEANNE BIGARD -ZAKLADATELKA
 • * 8. prosince 1859 – Normandie, Francie – Narozena v dobře situované rodině. Díky své matce Stephanie získává hluboký zájem o duchovní život.
 • Touha podporovat hlasatele evangelia, zvláště kněze misionáře, se stává smyslem jejího života. S tímto poselstvím navštěvuje všechny diecéze ve Francii a cestuje do zahraničí.
 • Po smrti otce prodávají s matkou svůj majetek a žijí velice skromně, aby mohly vše dávat misiím.
 • 1889 -1896 – Zakládá společnost, která se později stává Dílem sv. Petra apoštola.
 • 1894 – Zveřejňuje své první prohlášení adresované všem křesťanům, pojednávající o důležitosti práce pro růst katolických misií.
 • 5. ledna 1903 umírá matka. Jeanne upadá do stavu hluboké deprese. Své dílo svěřuje františkánským misionářům Panny Marie ve Fribourgu.
 • † 18. dubna 1934.
 Historie:
 • Dílo vzniká z doporučení apoštolského vikáře z Nagasaki, Mons. Cousina z Paris Missions Etrangéres, se kterým Jeanne vede bohatou korespondenci. Jsou přesvědčeni o nutnosti podporovat růst povolání z řad domorodých lidí v misijních oblastech.
 • 1889 – Caen, Francie – Založení Díla sv. Petra apoštola.
 • 1920 – Hlavní sídlo díla se po Paříži (1901) a Fribourgu přesouvá do Říma.
 • Papež Lev XIII. v encyklice Ad extremas Orientis doporučuje dílo všem křesťanům.
 • 3. května 1922 – Pius XI. prohlašuje Dílo sv. Petra apoštola „papežským“.

Cíle:

 • Neustávající snaha o formaci a výchovu místních kněží a řeholníků.
 • Modlitební i finanční podpora růstu místního kléru a řeholních společenství.
 • Důraz na misijní formaci mladých se zřetelem na misijní povolání.
 • Větší zapojení katolických laiků skrze finanční spoluúčast i osobní přispění v misijních aktivitách.

Podpora duchovní:

 • Pravidelnou modlitbou za misijní povolání.
 • Utvářením duchovního řetězce přátelství, zájmu a sdílení v apoštolátu – skrze dopisy, návštěvy a kontakty mezi církvemi, spolupráci formačních a vzdělávacích center.

Podpora hmotná:

 • Finanční spoluúčastí jednotlivců i církevních organizací na stavbu seminářů a formačních řeholních domů v misiích.
 • Slavením 4. neděle velikonoční – neděle Dobrého Pastýře – zvláštní modlitební a finanční pomocí pro bohoslovce v misiích.
 • Zajišťováním nutných materiálních prostředků na vzdělání, jídlo a lékařskou pomoc pro jednotlivé bohoslovce.
 • Adopcí kandidátů kněžství – jednotlivou i skupinovou finanční pomocí.