Pastorační kurz

KURZ PRO PASTORAČNÍ POMOCNÍKY
VE VESELÍ NAD MORAVOU

 

Kurz zřizuje Arcibiskup olomoucký
při Děkanském úřadě Veselí nad Moravou.
Posláním kurzu je připravit laiky, muže i ženy,
odborně i duchovně k aktivní službě ve farnostech.
Budou jim zpřístupněny poznatky užitečné pro evangelizaci
a farní pastoraci.
Jednotlivé předměty budou vyučovat kněží děkanátu.
Šestihodinové bloky přednášek budou probíhat během šestnácti sobot od 10. 9. 2016 do 17. 6. 2017
(dvě soboty za jeden měsíc).