Pěší pouť k Panně Marii Královně míru na Žerotín

V sobotu dopoledne se konala pěší pouť na vrch Žerotín nedaleko Radějova. Zde pak byla v kapli Panny Marie Královny míru sloužena mše svatá, kterou celebroval veselský kaplan Ondřej Poštulka.