Pěší pouť ke kapličce Panny Marie

V květnové nedělní odpoledne se skupinka veselských farníků spolu s děkanem Václavem Vrbou i přes nepřízeň počasí vydala na pěší pouť k nedaleké kapličce Panny Marie pod Radošovem. Zde si zazpívali mariánské písně a pomodlili litanie k Panně Marii. Foto: Zbyněk Šišpera