Podávání svatého přijímání ve Svatém týdnu.

     Svaté přijímání se na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu může podávat jen při obřadech v kostele. Letos se tyto obřady budou slavit bez účasti lidu. Využijme v tyto dny duchovní sv. přijímání!

     Na Zelený čtvrtek a Velký pátek se sv. přijímání může donášet nemocným, na Bílou sobotu jen při zaopatřování.