Slavnostní mší svatou za přítomnosti biskupa Mons. Antonína Baslera bylo zakončeno předávání veselského děkanátu. Z Veselí nad Moravou odchází po 22letech dosavadní farář a děkan Mons. Václav Vrba, který bude nově sloužit jako farář ve Stříteži nad Ludinou. Jeho místo faráře ve Veselí a děkana veselského děkanátu zaujme P. Andrzej Bystrzycki, který působil ve farnosti Štítná nad Vláří.
Pri mši svaté koncelebrovali P.Milan Maštera, P.Jan Bleša, P.Jan Turko, P.Petr Wnuk a přisluhoval jáhen Václav Slivka.
Zpěvem doprovázel veselský chrámový sbor.

Foto: Zbyněk Šišpera