Mši svatou celebroval veselský kaplan Ondřej Poštulka. Přisluhoval veselský jáhen Václav Škvařil.