Pouť veselské farnosti na Turzovku

Pouť veselské farnosti na poutní místo Živčáková. Po příjezdu si farníci mohli nabrat vodu z místních léčivých pramenů. Nedaleko pramenů mohli navštívit kapličku Panny Marie. Pak následovala mše svatá v chrámu Panny Marie Matky Církve, kterou celebroval Mons. Václav Vrba. Po mši svaté následovalo společné focení před chrámem a zájemci si mohli vyjít na vyhlídkovou věž, která je součástí chrámu. Po vyhlídce farníci navštívili kostel Božského Srdce Ježíšova v obci Korňa, kde se mohli krátce pomodlit. Foto: Zbyněk Šišpera