Misijní koláč

Vždy jedenkrát za rok, ve 4. neděli postní.
Každý rok přináší radost a nezapomenutelné zážitky akce, při níž se pečou a následně nabízejí v kostele koláčky, perníčky, buchty či cukroví za dobrovolný příspěvek na misie.

 

Misijní jarmark

Vždy jedenkrát za rok, o Misijní neděli (3. neděle v říjnu).
Tato aktivita přináší nejen finanční podporu těm nejchudším, kterým jsou pak vybrané dary skrze projekty PMD posílány, ale je možností mezigenerační spolupráce ve farnostech. Děti se svými babičkami mohou napéci dobré cukroví, vymodelovat něco z keramiky nebo vyrobit jiné drobné dárečky. Tátové a maminky zase rádi pomohou s organizací.
Při Misijním jarmarku seznamujeme své okolí s činností PMD prostřednictvím misijních materiálů, které nabízíme na jarmarku spolu s Vašimi výrobky.

 

Misijní most modlitby

Probíhá v předvečer Misijní neděle.
V rámci misijních oslav pravidelně nabízíme možnost vytvoření společného Misijního Mostu Modlitby (dále MMM), a to v předvečer Misijní neděle, tj. sobotu ve 21.00. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele.