Primiční mši svatou celebroval novokněz P. Mgr. Václav Škvařil. Zpěvem mši doprovázela schola z Veselí nad Moravou a Vracova.