Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu … 
(Žalm 96, 2)

Schola ve farnosti Veselí nad Moravou je seskupením mladých dospělých hudebně nadšených lidí, kteří rádi zpívají k oslavě Boží.
Naše schola má již dlouhou tradici a počet a složení členů je proměnlivý, průměrně se nás však schází okolo deseti zpěváků a muzikantů. Jsme otevřeni každé zpěvuchtivé duši, která by se k nám chtěla připojit!

Proč chvály? Chvála je radostí z Boha a jeho oslavou. Při večerech chval chceme jásat nad tím, jaký je náš Bůh, nechat ho promlouvat a působit. Hudbu přitom vnímáme jako mocný nástroj, který nám pomáhá přiblížit se k Bohu a který vyjádří to, co jen slova nestačí. Večery chval tedy nejsou koncertem, ale  časem stráveným v Boží přítomnosti.

Chvály v naší farnosti jsme začali pořádat po tom, co jsme sami zažili jejich atmosféru. Chceme i ostatním zprostředkovat zkušenost tohoto způsobu modlitby. Zveme i Vás, abyste se s námi zastavili a před Boží tváří se nechali ozářit Jeho světlem. Modlete se také, prosíme, za večery chval. Je to Bůh, který dává smysl našemu snažení a život naší hudbě. Jsou to jeho večery.

Kontakt na vedoucí scholy Elišku Bílkovou: elbilkova@gmail.com