14. Setkání lektorů Božího slova v říjnu 2016

Vážení a milí lektoři Božího slova,

Holy Bible on wooden table

Srdečně vás zdravím z Olomouce a posílám pozvánku na další setkání lektorů v Olomouci.

Uskuteční se v sobotu 15. října, opět od 10 hod. do 15 hod.

Program setkání lektorů v předešlých letech nabídl návštěvy významných míst Olomouce, jako je katedrála sv. Václava, Arcibiskupský palác, kostel sv. Mořice a kostel sv. Michala s kaplí Jana Sarkandra. Letos je domluvena návštěva další významné kulturní instituce, a to Arcidiecézního muzea, které letos otevřelo novou stálou expozici. Na programu setkání dále bude slavení mše svaté v katedrále sv. Václava, kdy bude možné projít Svatou branou a za splnění daných podmínek získat plnomocné odpustky. V budově kurie potom budou pokračovat rozhovory na téma služba lektora Božího slova. Zde také bude zahájeno toto14. setkání.

Cílem setkání v Olomouci je tvořit společenství lektorů Božího slova, kteří chtějí prohlubovat svou službu a zároveň jsou ve své farnosti animátory lektorského společenství. Účastnit se živého společenství tvořeného lektory z různých farností a podílet se na předávání zkušeností z této služby samozřejmě mohou i další zájemci.

Přijměte tedy srdečné pozvání do Olomouce na setkání lektorů Božího slova vy všichni, kterým leží na srdci lektorská služba u vás ve farnosti. Podrobný program setkání rozešlu elektronickou poštou v první půli září do všech farností, zájemci se mohou přihlašovat do konce září 2016 na adrese pavlikova@arcibol.cz nebo na čísle 587 405 223.

Na shledanou se těší hlavní organizátorka Martina Pavlíková.