Obrázky

Bartolomějská pouť

Slavnostní mši svatou celebroval veselský kaplan P. Mgr. Ondřej Poštulka. Koncelebroval jáhen Mgr. Václav Škvařil. Mši svatou doprovázel veselský chrámový sbor. Po mši svaté bylo před kostelem připraveno pro farníky malé pohoštění a k...

Spojme se dnes se Svatým otcem při společné modlitbě a přijměme požehnání…