POČET ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB
Krizové opatření vlády:

Na bohoslužbách je povolen takový počet účastníků, který nepřekročí 10% míst k sezení. V našem kostele je to 25 osob.

Přednostní právo účasti na bohoslužbě v kostele mají ti, na jejichž úmysl je mše sv. obětována.

Dodržujte prosím tato omezení a také ostatní hygienická opatření.
Sledujte bohoslužby v přímém přenosu doma.
Přijďte do kostela k podávání sv. přijímání jednotlivcům a ke svátosti smíření. Každý den mimo úterý a čtvrtek od 16:00-17:00 hod.

Děkuji všem za ukázněnost a ohleduplnost.
P. Václav Vrba, farář.