Velikonoční vigilie

Velikonoční vigilie je v liturgickém kalendáři noc z Bílé soboty na neděli Zmrtvýchvstání Páně, noc nocí – noc, kdy vstal z mrtvých Ježíš Kristus. Celebroval kaplan Mgr. Ondřej Poštulka. Koncelebroval Mons. Václav Vrba. Foto: Zbyněk Šišpera