Velikonoční vigilie je v liturgickém kalendáři noc z Bílé soboty na neděli Zmrtvýchvstání Páně, noc nocí – noc, kdy vstal z mrtvých Ježíš Kristus. V katolické církvi je velikonoční vigilie samostatnou liturgií připomínající a zpřítomňující Kristovo zmrtvýchvstání.
Velikonoční vigilii celebroval kaplan Mgr. Ondřej Poštulka, koncelebroval děkan Mons. Václav Vrba, přisluhoval jáhen Mgr. Václav Škvařil.